Na ovoj stranici postavljeni su dokumenti, pravilnici i drugi akti koje donosi Školski odbor, Nastavničko vijeće ili ravnatelj Tehničke škole Sisak.

JAVNA NABAVA IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.doc