MoBlend logo

Opis projekta

U sklopu Erasmus+ Programa KA226 – Partnership for Digital Education Readiness in the VET field in response to COVID-19, odobren nam je novi projekt MoBlend – Educational Resource to enhance Virtual and Blended Work-Based Learning broj projekta 2020-1-IT01-KA226-VET-009074.

Partneri na projektu su:

1. IFOM Bologna, Italy ; voditelj projekta

2. EUROPROODOS Greece

3. Danmar Computers, Poland

4. KOLEZ INTERNATIONAL , Bulgaria

5. Tehnička škola Sisak

 

Covid-19 kriza je snažno utjecala na ekonomski život i tržište rada jednako kao i na obrazovanje. Svi oblici obrazovanja i osposobljavanja, uključujući strukovno obrazovanje, su poremećeni, a najviše su pogođeni WBL (učenje temeljeno na radu) i stručna praksa. Tijekom karantene, učenje na daljinu nije uspjelo dosegnuti između 5% i 20% učenika korisnika u Europi, uključujući one koji žive u ruralnim područjima, slabe informatičke pismenosti i ograničenih ekonomskih mogućnosti, kao ni studente s posebnim potrebama.
Usporavanje poslovnih aktivnosti tijekom karantene iznosilo je -11,7% pad BDP-a EU, a posljedice na tržištu rada bile su teške. Broj tvrtki s osobljem koje radi od kuće porastao je na 88% (EAE Business School), što je dovelo do nemogućnosti da tvrtke ugošćuju pripravnike, posebno one sa manjim mogućnostima. Kao što je naglasila Komisija u komunikaciji o preporukama za pojedine zemlje 2020., prednosti rada na daljinu možda neće biti dostupne nekvalificiranim budućim radnicima, što riskira dodatno pogoršanje postojećih nejednakosti.
U tom kontekstu, postoji kritična potreba za poboljšanjem kvalitete virtualnog i miješanog WBL-a (učenja temeljenog na radu). Stoga je glavni cilj MoBlenda poboljšati kvalitetu virtualnih i miješanih WBL inicijativa te jamčiti jednak pristup i sudjelovanje kako bi se osigurala uključenost, posebno za studente s manje mogućnosti i posebnim potrebama.

Specifični ciljevi projekta su:

O1) Podrška studentima strukovnog obrazovanja, osoblju strukovnih škola i mentorima tvrtki u poboljšanju kvalitete V&BWBL (virtualnog i mješovitog učenja temeljenog na radu) kroz dizajn prilagođenog tečaja učenja o digitalnim alatima i metodama V&BWBL;
O2) Promicati V&BWBL kroz dizajn ad-hoc i user-friendly alata za evaluaciju i validaciju VET iskustava;
O3) Produbiti interes i povjerenje u V&BWBL, afirmirajući njihovu vrijednost i usklađenost sa zahtjevima tržišta rada;

O4) Razviti prekograničnu i međusektorsku sinergiju u svrhu stvaranja inovativne upotrebe virtualnog i kombiniranog učenja temeljenog na radu prilagođenih potrebama učenika s manje mogućnosti i posebnim potrebama, čak i nakon COVID ere.

Nastavnici koji će sudjelovati na projektu su Milan Toš, Zoran Ivanić i Dario Vuić.

IO 1

MoBlend” je OER (otvoreni obrazovni sadržaj) čiji je cilj pružanje temeljnih digitalnih alata i vještina za provođenje virtualne ili mješovite VET prakse.

OER “MoBlend” temelji se na metodologiji VIDEO PEDAGOGIJE i uključuje skup video lekcija po svakom modulu. Videopedagogija se sastoji u pružanju “otvorenog konteksta učenja u kojem nema formalnih ograničenja ili ograničenja” i u povećanju “učinkovitosti procesa učenja jer je učenik aktivno uključen i u interakciji s video materijalima”, što omogućuje poticanje inkluzivnosti.

“MoBlend”, osim što je zadovoljio opću potrebu za pružanjem vještina i alata za provođenje virtualnog WBL-a, također je zamišljen da zadovolji druge specifične potrebe ciljnih skupina, odnosno studenata i tutora u tvrtkama.

Za učenike OER će vjerojatno:

• poticati uključivanje osoba s jezičnim poteškoćama, poteškoćama u učenju ili kognitivnim problemima, zahvaljujući neposrednom karakteru videopedagogije;

• održavaju visoku razinu pažnje i angažmana;

• razviti dodatne meke vještine (samopoštovanje, osnaživanje i autonomija) koje mogu biti relevantna prednost u njihovoj budućoj profesionalnoj karijeri;

Putem OER-a, mentori u tvrtki će:

• provoditi kontinuiranu obuku na praktičan i učinkovit način;

• dalje razvijati meke vještine (jezične i digitalne) koje se mogu koristiti u njihovom radu i u internim procesima digitalizacije i internacionalizacije;

• prikupiti koristan materijal i razviti dobre prakse;

OER je strukturiran u module kako slijedi:

Modul 1: Digitalna komunikacija: razmjena trenutnih poruka i videokonferencija

Prvi modul istražuje učinkovitu komunikaciju putem digitalnih sredstava između studenata i tvrtki. Polaznici će se upoznati s najpoznatijim e-mail platformama i različitim mogućnostima koje one mogu ponuditi (uključivanje privitaka, slanje na više adresa i skrivenih primatelja, raspored slanja itd.). Modul će također pokriti korištenje videokonferencija, s fokusom na svladavanje mrežne etikete video poziva.

Modul 2: dijeljenje i uređivanje dokumenata u oblaku

U ovom modulu učenja sudionici će steći znanja o platformama temeljenim na oblaku i njihovoj korisnosti u radnom okruženju. Aktivnosti učenja će predviđati praktično proučavanje alata koje nude Dropbox i Gdrive, uključujući učitavanje i preuzimanje datoteka, stvaranje i uređivanje dokumenata, dijeljenje i pozivanje suradnika.

Modul 3: Upravljanje zadacima na mreži

U trećem modulu polaznici će se upoznati s najpoznatijim online alatima za upravljanje zadacima koji članovima istog tima omogućuju korištenje jedinstvenog kolaborativnog prostora za nadgledanje i upravljanje zajedničkim radom i podjelom zadataka. Sudionici će naučiti kako izraditi i ažurirati popise zadataka, planirati prema projektnim rokovima, komunicirati s članovima tima i nadređenima, savjetovati se i postavljati dokumente.

Modul 4: Alat za ocjenjivanje +

Ovaj modul će predstaviti poseban alat za procjenu i provjeru VWBL iskustava, kreiran kao IO2 projekta. Provest će se simulacija u stvarnom vremenu.

Modul 5: Knjižnica materijala

Posljednji modul bit će posvećen istraživanju otvorene knjižnice u kojoj je moguće pronaći korisnu bibliografiju (tj. priručnike s uputama i vodiče) i sektorske smjernice o metodama rada na daljinu (tj. specifične preporuke za obavljanje određenih zadataka na daljinu prema sektoru posla referenca). Ne samo da će smjernice biti otvorene za besplatne doprinose, već će i nakon završetka projekta postojati mogućnost njihovog ažuriranja, što ga čini prozorom za objavljivanje dobrih praksi u smislu virtualnog WBL-a koji će također sazreti u budućnosti.

Na kraju svakog modula, polaznici će izvoditi nastavnu video lekciju s ugrađenim evaluacijskim kvizom, koji je priprema za izdavanje završne potvrde o pohađanju.

IO1 je inovativan jer:

• okuplja u jednom otvorenom resursu sve specifične informatičke vještine koje su potrebne za učinkovitu provedbu strukovnog strukovnog stažiranja na daljinu, što je hitna potreba u kontekstu COVID-a;

• sustavno koristi metodu videopedagogije (isporuka i završno testiranje), potičući inkluzivnost onih koje je digitalizacija nametnula pandemija ostavila za sobom;

• osmišljen je tako da ima razumljiv jezik posebno za ciljnu skupinu projekta.

IO1 je posebno održiv i prenosiv jer cilja na današnje ključne kompetencije. Struktura modula kako je zamišljena omogućuje prilagodbu OER-a različitim sektorima.

Gore navedene inovativne karakteristike zauzvrat će povećati sudjelovanje i uključivanje krhkih pojedinaca. Konačno, OER ima pozitivan utjecaj na okoliš, s obzirom na potpuni nedostatak papirnog otpada.

Podjela posla:

Aktivnosti planirane za stvaranje ovog intelektualnog rezultata navedene su u nastavku.

O1/A1: Odabir materijala za obuku i prilagodba za potrebe OER-a

Projektni partneri odabrat će relevantni materijal, razgovarati i dogovoriti kako pretvoriti i prenijeti ciljeve učenja kroz video format. Po potrebi će se stvoriti dodatni resursi kao što su interaktivni video kvizovi za samoprocjenu koji će se izvoditi na kraju svakog modula.

O1/A2: Implementacija modula e-učenja i snimanje videa

Svaki partner će se pobrinuti za razvoj modula (putem video snimanja) na kojem može dati najveći doprinos s obzirom na vještine svog osoblja.

O1/A3: Prikupljanje korisnih predložaka i dokumenata za knjižnicu

Projektni partneri će tražiti postojeće predloške, dokumente koji se mogu koristiti za popunjavanje knjižničnog dijela OER-a.

O1/A4: Pilotiranje

Prikupljeni predlošci i dokumenti bit će dostupni u knjižničnom dijelu OER-a. Prije testiranja s vanjskim korisnicima, svi projektni partneri će provesti interno testiranje

OER-a kako bi bili sigurni da sve radi prema planu i da će proizvesti relevantne povratne informacije.

O1/A5: Prijevod i izdanje

Rezultate pilotiranja analizirat će projektni partneri i donijeti sve razumne prijedloge za poboljšanja. Svi video zapisi na engleski su prevedeni, putem proizvodnje titlova na svim jezicima partnerskih zemalja, što konačno omogućuje objavljivanje ovog Intelektualnog rezultata široj javnosti.

MoBlend projekt-ciljne skupine

Kako bi se postigao željeni rezultat projekta, moraju biti zadovoljene potrebe ciljnih skupina kojima se projekt bavi. Identificirane ciljne skupine su:

• Učenici u strukovnom obrazovanju, posebno oni s manje mogućnosti i posebnim potrebama

• Osoblje strukovne škole

• Mentori kod poslodavaca

Potrebe ciljnih skupina analizirane su tijekom osmišljavanja projekta, jer su partneri proveli procjenu potreba uz potporu ankete uredskog istraživanja upućene predstavnicima tri ciljne skupine (osoblje strukovnih škola uključeno u aktivnosti dualnog obrazovanja, mentori u tvrtkama , te učenici). U ovoj fazi uključeni su pridruženi partneri kako bi se dosegla veća publika.

Prvu skupinu sudionika činit će učenici strukovnih škola koji su partneri ili pridruženi partneri u ovom projektu. Kako bi se promicala inkluzivnost razvijenih rezultata i zajamčila održivost rezultata nakon ere Covida, projektne aktivnosti uključit će one studente s manje mogućnosti zbog specifične teške situacije, uključujući slaba ekonomska sredstva, lošu informatičku pismenost, zdravstvene slabosti, geografsku izolaciju. Što se tiče brojki, od ukupno 250 studenata uključenih u projektne aktivnosti, 30% je slabijih mogućnosti. Nadalje, pilot testiranje –  obrazovna platforma i 3-tjednu praksu u virtualnom okruženju, izvoditi će uglavnom studenti slabijih mogućnosti, od kojih najmanje 5 s posebnim potrebama.

Potrebe sudionika u ovoj ciljnoj skupini identificirane su kako slijedi:

• Stjecanje praktičnog radnog iskustva kako bi svoje vještine približili onima koje zahtijeva tržište rada i promicali svoju zapošljivost;

• Poboljšanje soft vještina, posebno jezičnih i digitalnih vještina, i njihovo prilagođavanje okruženju koje se mijenja;

• Stjecanje osjećaja neovisnosti, samopoštovanja, emancipacije, osjećaja za inicijativu, kao i jačanje interkulturalne svijesti, komunikacijskih vještina, upravljanja stresom i sukobima.

Ciljani učenici uključeni su u aktivnosti IOs Assessment (IO1 i IO2), Awareness Campaign (A5), IOs Test (A6), Multiplier Events (E1-5).

Oni će biti odabrani tijekom faze digitalne kampanje. Tijekom prezentacije projekta u učionicama i tijekom konferencija, zainteresirani studenti mogu dobrovoljno iskazati interes za sudjelovanje

u narednim fazama projekta. Zatim će biti uključeni u bilten i uključeni u različite faze projekta. Iz tako razvijene baze korisnika odabrat će se studenti koji će sudjelovati u IOs testu (A6).

Ciljna skupina osoblja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sastoji se od odgovornih za aktivnosti dualnog obrazovanja partnerskih škola i pridruženih partnera zajedno s odgovornima za WBL aktivnosti partnerskih pružatelja usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i centara za osposobljavanje za strukovno obrazovanje.

Sudionici ove ciljne skupine osjećaju potrebu za:

• Nadogradnjom njihovih vještina u organizaciji i upravljanju praksama u inozemstvu, uzimajući u obzir Covid;

• Povećanje soft vještina, posebno digitalnih, jezičnih i sposobnosti upravljanja projektima;

• Dostupnost mreža i dobrih praksi za olakšavanje procesa internacionalizacije njihovih institucija bez obzira na novi kontekst.

Sudionici u ovoj ciljnoj skupini sudjelovat će u aktivnostima IOs Assessment (IO1 i IO2), Awareness Campaign (A5), IOs Test (A6), Multiplier Events (E1-5), Sastanci s lokalnim dionicima (A9), Kreiranje zajednica prakse (A10).

Oni će biti uključeni zahvaljujući mreži škola do kojih će doći projektni partneri i pridruženi partneri te kroz Kampanju podizanja svijesti. Njihovo sudjelovanje u specifičnim aktivnostima predviđenim projektom promicat će i olakšavati njihov ravnatelj i, kao i prethodna grupa, uvijek na besplatnoj i dobrovoljnoj osnovi.

S druge strane, ciljna skupina mentori kod poslodavaca uključivati će tvrtke iz gospodarskih sektora u kojima je rad od kuće dostupna i održiva opcija i gdje je proces internacionalizacije u tijeku, dakle uglavnom mentori koji rade u uslužnom sektoru.

Kako bi se snašli i prilagodili novom kontekstu, polaznicima ove ciljne skupine potrebno je:

• Razvijanje vještina i iskustava u inicijativama za pametan rad i obuku na daljinu za zaposlenike;

• Ne propuštati prilike za internacionalizaciju primanjem stranih studenata na stručnu praksu;

• Postati dijelom dinamičnog okruženja i eventualno profitirati prije svega od inovacija proizašlih iz promijenjenog okruženja.

Sudionici u ovoj ciljnoj skupini sudjelovat će u aktivnostima IOs Assessment (IO1 i IO2), Awareness Campaign (A5), IOs Test (A6), Multiplier Events (E1-5), Sastanci s lokalnim dionicima (A9), Kreiranje zajednica prakse (A10). Oni će biti uključeni zahvaljujući mreži projektnih partnera i pridruženih partnera te provođenju svih predviđenih radnji kako bi se osigurala njihova uključenost i osigurao najveći broj sudionika. Ipak, nakon poziva i poticanja njihovog angažmana, njihovo stvarno sudjelovanje bit će besplatno i na dobrovoljnoj osnovi.

IO2-Assesment Tool+

Među problemima uočenim u Procjeni potreba ističe se teškoća praćenja i evaluacije virtualnog WBL-a u svrhu priznavanja i vrjednovanja, kako sa stajališta školskih tutora, tako i tutora poduzeća.

Alat za ocjenjivanje + to je web-alat jednostavan za korištenje i vrlo dostupan, koji u virtualnom formatu pruža tipične alate koje koriste škole za praćenje, ocjenjivanje, potvrđivanje i prepoznavanje vještina koje su učenici stekli tijekom stažiranja.

Alat za ocjenjivanje + web-alat uključuje 3 glavna radna alata, koji su potrebni za evaluaciju, validaciju i priznavanje stažiranja, u skladu s najboljom praksom dualnog obrazovanja.

– Individualni razvojni plan (IDP): je list za samoprocjenu koji studenti moraju ispuniti prije stažiranja s očekivanim osobnim postignućima koje treba postići. Na kraju prakse, studenti će sami procijeniti postignuća postignuta tijekom faze.

– Dnevnik: Dnevno izvješće o obavljenim aktivnostima. Dnevno ga popunjava pripravnik, a mentor tvrtke treba potvrditi točnost podataka. Uključuje “registar prisutnih”, koji izvještava o vremenu početka i završetka dnevnog rada.

– Obrazac za ocjenjivanje mentora: obrazac za ocjenjivanje koji mentor ispunjava na kraju prakse, prema ECVET metodi koju provodi škola pošiljateljica.

Dakle, postojat će 3 vrste korisnika koji će koristiti web alat na sljedeći način:

• Studenti: mogu ispuniti IDP i Dnevnik te preuzeti izvješće o praksi i priložiti ga svom životopisu;

• Mentori u poduzećima: mogu potvrditi podatke koje su prijavili studenti i popuniti ocjenjivački list tutora;

• Nastavnici: mogu svakodnevno provjeravati sadržaje koje su učitali mentor tvrtke i studenti te preuzeti “sažeto izvješće” za provjeru valjanosti i priznavanje ishoda učenja.

Ispravno praćenje i zaštitu podataka, u skladu s GDPR politikom, jamčit će “siguran pristup” (prijava s korisničkim imenom i lozinkom).

Alat za procjenu + odgovara na različite potrebe uključenih ciljnih skupina:

• razvija potrebu učenika za razvojem digitalnih vještina, autonomije i osjećaja odgovornosti

• zadovoljava potrebu mentora tvrtke za učinkovitim alatom za praćenje i ocjenjivanje, olakšavajući im upravljanje vremenom na poslu

• zadovoljava potrebe pristupačnosti učenika i mentora u poduzećima budući da se temelji na webu i vrlo je jednostavan za korištenje. Stoga je upotrebljiv svugdje i s bilo kojim informatičkim alatom, pogodan je za osobe slabije digitalne pismenosti ili s manje mogućnosti i posebnim potrebama.

• zadovoljava potrebu nastavnika za dnevnim nadzorom i mogućnošću hitne intervencije u slučaju bilo kakvih kritičnih problema, s obzirom na evaluaciju

Inovativan je jer:

• zadovoljava sve veću potrebu u novom post-COVID kontekstu, gdje nedostaju ad hoc alati za evaluaciju i praćenje stažiranja na daljinu, koji prije nisu bili na dnevnom redu;

• vrlo je jednostavan za korištenje te stoga prikladan za korisnike s niskom informatičkom pismenošću, manje mogućnosti i posebnim potrebama;

• sposoban je sustavno integrirati digitalne elemente s nastavnim alatima, favorizirajući sustavnu tranziciju prema digitalnoj školi.

Alat je izuzetno održiv i prenosiv. Iako je osmišljen kako bi prevladao probleme vezane uz WBL na daljinu, ovaj se alat također može koristiti u praksi koja se obavlja osobno, budući da je poželjniji od tradicionalnih metoda za prijenos podataka i jednostavan za korištenje. Također je prenosiv u bilo koju drugu europsku zemlju i svaku didaktičku aktivnost koja uključuje postupak praćenja i evaluacije. Također ima pozitivan učinak na druge aspekte sustava, uključujući utjecaj na okoliš (manje papira) i jamstvo veće zaštite podataka (kroz siguran pristup podaci su vidljivi samo ovlaštenim korisnicima).

Konačno, moguće je dalje razvijati Assessment Tool + obogaćujući ga dodatnim alatima i funkcijama, s ciljem digitalizacije ostalih aspekata vezanih uz vrjednovanje pripravničkog staža.

Podjela posla:

Danmar će nadzirati razvoj IO2, budući da je to IT tvrtka specijalizirana za obrazovanje i obuku, te je opremljena tehničkim kompetencijama i iskustvom za jamstvo nesmetanog i uspješnog stvaranja Assessment Tool +.

Aktivnosti planirane za razradu ovog intelektualnog rezultata navedene su u nastavku.

O2/A1: Prikupljanje podataka

Nakon početne rasprave o opsegu alata, planiranim rezultatima i rezultatima, pripremit će se nekoliko predložaka, kako bi se prikupile informacije, ideje i očekivanja partnera. Nakon što se postigne konsenzus o prikupljenim podacima, tijekovima rada, algoritmima ponašanja i rezultatima iz alata, bit će finalizirani relevantni dokumenti za početak A2.

Broj dana je 10 za Danmar, 5 za sve ostale partnere

O2/A2: Dizajn i razvoj web alata

Danmar će upotrijebiti svoje znanje, iskustvo i resurse za razvoj početne verzije alata. Koristit će se moderni razvojni okviri kao što su JS, Jquery i drugi ovisno o specifičnim potrebama. Razvit će se prilagodljiv i responzivan dizajn kako bi alat funkcionirao na različitim uređajima, uključujući mobitele.

Početna verzija alata bit će na engleskom jeziku, a zatim će uslijediti prijevodi. Provest će se najbolje sigurnosne prakse, kao i procedure GDPR-a kako bi se osigurala sigurnost obrade i

pohranjivanje osobnih podataka.

Broj dana je 60 za Danmar, 8 za sve ostale partnere

O2/A3: Interno testiranje i prijevod

Nakon što je alat u svojoj početnoj verziji spreman, izvršit će se krug testiranja koji će uključivati relevantne opcije i putove. IFOM će voditi A3. O problemima i idejama za poboljšanje će se izvijestiti Danmar koji će zauzvrat voditi njihovu implementaciju.

Broj dana je 8 za IFOM, 10 za Danmar, 5 za sve ostale partnere

O2/A4: Eksterno testiranje i puštanje

Nakon internog testa provest će se eksterno testiranje kako bi se zajamčilo da su sve moguće opcije i putovi revidirani i testirani. Među publikom koja je izrazila interes za sudjelovanjem i informiranjem o projektnim aktivnostima ponovno će se pronaći vanjski ispitivači. S potencijalnim ispitivačima kontaktirat ćemo putem biltena i oni će dobrovoljno obaviti testiranje. IFOM će voditi A4. Problemi i ideje za poboljšanje prikupljat će se putem Google Form upitnika i prijavljivati Danmaru koji će zauzvrat voditi njihovu implementaciju, čime će se konačno omogućiti puštanje IO2 u opću javnost.

Broj dana je 8 za IFOM, 8 za Danmar, 5 za sve ostale partnere

A6 – IOs test

IO će se testirati u organizaciji:

– 5 testova OER proizvoda (po jedan za svaku zemlju)

– pilot stažiranje od 3 tjedna u Virtualnom WBL-u koje će uključivati 20 VET učenika s manje mogućnosti, od kojih 5 s posebnim potrebama, 20 školskih tutora i 20 tutora iz poduzeća.

Povratne informacije koje su prikupili svi uključeni sudionici omogućit će potrebne prilagodbe IO prije objave.