Tehnička škola Sisak osnovana je 1992. godine te danas broji oko 500 učenika u oko 5 različitih zanimanja. Nalazi se u ulici Marijana Cvetkovića 2 u industrijskoj zoni Siska. Od zanimanja škola nudi: Tehničar za strojarstvo, Tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom, Tehničar za elektroniku, Tehničar za računalstvo te Ekološki tehničar.

Projekt SOELA-Solarni električni automobil vrlo je specifičan, jedinstven i inovativan jer se njegovom realizacijom želi podići razina kompetencije nastavnika i učenika u tehničkim i strukovnim školama. Posebno se to odnosi na podizanje kvalitete stručne prakse kao osnovnog temelja postojeće, ali i buduće proizvodnje u gospodarstvu Republike Hrvatske. Projekt se financira sredstvima Europske unije iz IPA 4 programa “Razvoj ljudskih resursa” u iznosu od cca 190 000 eura. U programu se nalazi pet škola: Tehnička škola Sisak – kao nositelj projekta,Tehnička škola Kutina, Srednja strukovna škola Velika Gorica, Elektrotehnička i prometna škola Osijek te Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar.

Zadatak svih škola je napraviti solarni automobil od istih zadanih tehničkih komponenti te u okviru redovnog nastavnog procesa zajedno sa svojim mentorima projektirati oblik solarnog automobila i ugraditi zadanu opremu. Na kraju ciklusa (13-15.9 2013.) organizira se prva utrka 5 solarnih automobila u Sisku i Lonjskom polju. Utrka solarnih električnih automobila bit će jedina takve vrste u Europskoj uniji.

U konačnici cijeli projekt će možda biti temelj potpuno novom zanimanju koje bi se možda moglo zvati “Tehničar za solarna vozila”, a u pripremi je i prijedlog kurikuluma za to novo zanimanje. To drugim riječima znači da bi i nova industrijska grana “solarna vozila” mogla naći svoje mjesto u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske.

Na razvoju i pripremi projekta su kao stručni suradnici radili naši poznati stručnjaci:
Marinko Stojkov, prof.dr.sc. – Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Ljubomir Majdandžić, doc.dr.sc. – Veleučilište Karlovac
Igor Jurić – poznati dizajner našeg prvog solarnog automobila
Maja Maratović, M.Sc.E.E – Tehnička škola Slavonski Brod
Vikica Lukić, dipl.ing. – Tehnička škola Slavonski Brod  OPM koncept

Na izradi natječajne dokumentacije veliku pomoć je pružila Sisačko-moslavačka županija, Tatjana Puškarić, prof. i Snježana Tomašević, prof. Autor i voditelj projekta: Arsoski Stevče, ing.el. – Tehnička škola Sisak Ravnatelj Tehničke škole Sisak: Davor Malović, dipl.ing

Sponzori

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

Sisačko-moslavačka županija

Ministarstvo
znanosti i
obrazovanja

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike

OIE Hrvatska

Projekt

SOELA – Solarni električni automobil Tehnička škola Sisak Sisačko – moslavačka županija, Srednja strukovna škola Velika Gorica, Tehnička škola Kutina, Srednja škola Vice Vlatkovića Zadar, Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje

– Područna služba Sisak Projekt će trajati 12 mjeseci i to od 21.09. 2012. do 21.09.2013. godine.
– Razvoj novih inovativnih izvannastavnih aktivnosti kojima se potiče primjenu obnovljivih izvora energije za napajanje vozila.
– Primjena novih metoda za obrazovanje učenika, koja će im dati specifična znanja kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.
– Poboljšati standard realizacije praktične nastave atraktivnim programom izrade solarnog električnog automobila.
– Stvoriti osnovne tehničke uvjete za pokretanje novih kurikuluma u području primjene obnovljivih izvora energije.
– Poticati tehničke strukovne škole u razvoju i primjeni novih i suvremenih znanstvenih, tehničkih i inovativnih dostignuća u redovne aktivnosti odgoja i obrazovanja.
– Na taj način stvaraju se preduvjeti za modernizaciju postojećih školskih kurikuluma i stvaranje potpuno novih koji prate svjetski tehnološki napredak.
– Povećanje kompetencija i znanja nastavnika i učenika u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora sunčeve energije.
– Povećanja kompetencija i znanja nastavnika u razvoju i primjeni pogonskih elemenata za vozila budućnosti.
– Promoviranje primjene solarne energije.
– Izrada solarnog električni automobil napajanog iz fotonaponskih modula u jednoj školskoj godini
– Praktična realizacija plana za za smanjenje emisije CO 2
– Program izrade solarnog električnog automobila je posebno atraktivan u promidžbi škole i odličan razlog učenika osmih razreda za upis u prvi razred u narednoj školskoj godini.
– Izbor učenika zainteresiranih za praktičnu primjenu solarne energije za pogon vozila. Odabirom učenika formira se ekipa za realizaciju projekta. Ekipa treba osmisliti, projektirati i izraditi solarni električni automobil od zadanih osnovnih tehničkih elemenata.
– Nabavka potrebne opreme za izradu solarnog automobila i didaktičku opremu za učenje. Škole partneri dobivaju potpuno iste dijelove solarnog električnog automobila i njihov zadatak je izrada solarnog automobila u tekućoj školskoj godini u okviru praktične nastave učenika.
– Nabavka električnog automobila serijski proizvedenog. Električni automobil će služiti u edukativne svrhe i za razvoju novog kurikuluma.
– Organizacija stručne radionice za mentore. Osnovni cilj radionice je da mentori usvoje osnovna stručna znanja o projektiranju automobila i praktičnoj primjeni fotonaponskih sustava. Fotonaponski sustav je temeljni izvor energije za pokretanje solarnog automobila. Stručna radionica za mentore će se organizirati u Topuskom krajem listopada 2012. godine.
– Organizacija studijskog posjeta tvornici električnih automobila i posjet Sajmu automobila u Ženevi. Studijski posjet je planiran za mentore i partnere koji aktivno sudjeluju u realizaciji projekta-solarni električni automobil. Realizacija studijskog posjeta planirana je za ožujak 2013. godine.
– Organizacija ljetne škole projektiranja automobila i solarne tehnologije za učenike. Ljetna škola je planirana za učenike iz svih 5 škola partnera u projektu. Realizacija ljetne škole je planirana za lipanj 2013. godine u Zadru. Učenici će kroz radionice usvojiti teoretska i praktična znanja iz područja: projektiranje električnih automobila, praktična primjena solarne tehnologije i električni pogon za različite vrste vozila nove generacije.
– Organiziranje utrke solarnih električnih automobila.

Završna aktivnost projekta je organizacija utrke 5 solarnih električnih automobila. Utrka će se organizirati u Gradu Sisku i u Parku prirode Lonjsko Polje. Utrka treba biti tradicionalno događanje i po završetku projekta jer se na atraktivan način promovira primjena solarne energije, a time i zaštita okoliša.

Novosti