Nakon uspješno provedenog i od strane EU sufinanciranog projekta „Soela“, cilj kojeg  je  bio razvoj novih inovativnih izvannastavnih aktivnosti i metoda obrazovanja učenika te poticanje novih znanstvenih i tehničkih inovacija i dostignuća učenika kroz izradu solarnog električnog automobila te projekta obrazovnih partnerstva  „CNC&IT project –  Compile New Competencies and Implement them to Teaching“, odobrenog  za financiranje od strane Agencije za mobilnost unutar programa Cjeloživotno učenje, Leonardo da Vinci u kojem sudjeluje pet zemalja (Poljska, Slovenija, Španjolska, Turska i Hrvatska), Tehnička škola u Sisku dokazuje svoju uspješnost u privlačenju bespovratnih sredstava EU fondova  u još jednom  od strane Europske unije sufinanciranom projektu – „Development of the inter-county e-learning system for adult  education / Razvoj međužupanijskog e-learning sustava  ustanova za obrazovanje odraslih“.

Nositelj projekta je Tehničko veleučilište u Zagrebu, a projekt je uspješno prijavljen na natječaj „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“, objavljen u sklopu operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Partner na projektu je, osim Tehničke škole Sisak, i Pomorska škola Zadar, a suradnik na projektu Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni uredi Zadar, Sisak i Kutina.

Ukupna vrijednost projekta je 206.826,96 EUR-a, od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 147.074,65 EUR-a. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi  tijekom 12 mjeseci, zaključno s 18.10.2014. godine, na području Zagreba, Siska i Zadra.

Opći cilj projekta je ojačati sektor obrazovanja odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu radaSvrha projekta je stvaranje preduvjeta za razvoj kapaciteta uključenih ustanova: Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Pomorske škole Zadar i Tehničke škole Sisak za e-učenje. Projektom se žele proširiti znanje i kompetencije nastavnog osoblja i uvesti suvremeni način učenja na daljinu (e-learning), putem kojeg se i odrasle osobe izvan velikih urbanih područja mogu educirati i steći nove kompetencije potrebne i tražene na tržištu rada ne napuštajući svoje prebivalište. Projekt će omogućiti udaljeni pristup do razvijenih, edukativnih, poslijesrednjoškolskih i prilagođenih programa obrazovanja za usavršavanje odraslih nezaposlenih osoba za deficitarna zanimanja u Sisačko-moslavačkoj  i Zadarskoj županiji, što će pridonijeti povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Tijekom projekta uključene ustanove razvit će potrebnu infrastrukturu za provođenje e-učenja: didaktičke alate, oblikovane i prilagođene programe te ljudske resurse. Programi i alati će se razvijati unutar Centra za cjeloživotno obrazovanje Tehničkog veleučilišta u Zagrebu pod krovnim nazivom „Kompetenca: mreža izvrsnosti“, a u partnerskim gradovima Sisku i Zadru provest će se osposobljavanje odraslih polaznika po jednom od razvijenih ICT programa. Ukupno će se 24 nezaposlena, po 12 iz svakog grada, steći kompetencije za zanimanje tehničar za ICT što će im omogućiti zapošljavanje ili samozapošljavanje i  povećati konkurentnost na tržištu rada.

ICT sektor prepoznat je kao jedan od najvažnijih pokretača gospodarskog razvoja, a analize pokazuju da će do kraja 2015.godine na europskom tržištu rada nedostajat čak 900.000  stručnjaka tog područja. U 2014.godini pokrenuta je inicijativa „Eskills for Jobs 2014“ financirana od Europske komisije koja ima za cilj popularizirati ICT zanimanja i digitalne kompetencije te informirati učenike, studente, mlade stručnjake, poduzetnike, poslodavce i kreatore politika o nizu mogućnosti koje profesionalno bavljenje informacijsko-komunikacijskim tehnologijama ili korištenje digitalnih tehnologija u ostalim granama poslovanja nude kao i podići svijest javnosti o važnosti kontinuiranog usmjeravanja mladih prema zanimanjima koja su deficitarna, a nude vrlo dobru perspektivu. Provedba projekta „Development of the inter-county e-learning system for adult  education / Razvoj međužupanijskog e-learning sustava  ustanova za obrazovanje odraslih“ tijekom 2014.godine dat će toj Inicijativi dragocjen doprinos.

Projekt će biti prezentiran na Sajmu poslova u Sisku, 25.ožujka 2014. godine tijekom kojeg će zainteresirani potencijalni polaznici moći dobiti odgovore na  pitanja kao i sve potrebne informacije.

Novosti i informacije

Popis polaznika

Poštovani kandidati, u prilogu se nalazi popis prvih 15 kandidata,...

Galerija