Projekt  Školontiranje, kojeg u partnerstvu s odgojno-obrazovnim ustanovama – Tehnička škola Sisak, Ekonomska škola Vukovar i Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar te organizacijom civilnog društva – Volonterski centar Osijek, provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, ima za cilj povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, posebice programa školskog volontiranja i volontiranja u zajednici, kroz obrazovanje i odgoj za volontiranje u školskim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji u razdoblju od dvije godine (01.06.2017.-31.05.2019.)

Novosti