Tehnička škola Sisak nastala je preobrazbom nekadašnjeg Centra za usmjereno obrazovanje “Norbert Weber” u Tehničku školu Sisak, a počela je s radom 1. rujna 1992. godine. Djelatnost Tehničke škole Sisak je ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa iz područja strojarstva, elektrotehnike, kemijske tehnologije i rudarsko, naftno geološke tehnologije.

Tehnička škola Sisak izvodi nastavne planove i programe u trajanju od četiri (4) godine i trenutno izvodi nastavu u zanimanjima:

  • Strojarski računalni tehničar – eksperimentalni kurikulum
  • Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom
  • Tehničar za elektroniku – eksperimentalni kurikulum
  • Tehničar z računalstvo – eksperimentalni kurikulum
  • Ekološki tehničar

Nakon završetka obrazovanja učenici izrađuju završni rad kojeg brane pred povjerenstvom i time stječu naziv tehničara. Učenici stječu i pravo polagnja državne mature, a polaganjem iste i upise na fakultete u Republici Hrvatskoj.

Od školske godine 2013./2014. Tehnička škola Sisak izvodi nove eksperimentalne kurikulume u kojima je glavni naglasak na ishodima učenja, a kurikulumi su napravljeni tako da imaju više modula, a učenici odabiru modul koji žele. Nakon završetka obrazovanja učenici dobivaju određeni broj ECVET bodova pomoću kojih mogu uspoređivati svoju kvalifikaciju sa sličnim kvalifikacijama u zemljama EU.

Tehnička škola Sisak izvodi i obrazovanje odraslih i to u programima usavršavanja:

  • operater za rad na CNC strojevima
  • CNC programer
  • specijalist za CAD računalne programe
  • pecijalist za solarne sustave
  • tehničar za informatičku podršku