Uvodna konferencija: “Školontiranje-java ili san!?”

U skopu projekta Školontoranje održana je uvodna konferencija na temu “Školontiranje-java ili san!?” u organizaciji PRONI Centra za socijalno podučavanje. Na konferenciji su sudjelovali svi partneri te ostale škole zainteresirane za uključivanje u projekt. Obrađene su sljedeće teme:

– Važnost odgoja djece i mladih za volontiranje (Mirta Kovačević, Volonterski centar Osijek)

– Predstavljanje rezultata istraživanje: “Uloga i uključenost roditelja u obrazovanje djece” (Sanja Vuković-Čović, direktorica PRONI Centra za socijalno podučavanje)

– Predstavljanje primjera dobre prakse skolskog volontiranja i volontiranja u zajednici

– Rad u grupama na temama: Utvrđivanje interesa za razvoj programa volontiranja, Mogućnost za razvoj i unapređenje održivih programa volontiranja u školskim ustanovama, Mogućnost za razvoj i unapređenje održivih programa volontiranja u zajednici.