Školski projekt „ Bionička ruka“ financiran od strane INA-d.d.

Ekipa učenika Tehničke škole Sisak, uspješno je završila još jedan projekt pod nazivom „ Bionička ruka“. Projekt je financirala  INA d.d. u okviru zajedničke suradnje Tehničke škole Sisak i INA d.d. na razvoju i stjecanju  novih kompetencija i vještina  učenika koja su u skladu sa svjetskim trendovima u tehnologiji.

Projekt je počeo polovinom siječnja 2021. godine kada je formirana ekipa učenika u sastavu Adriano Polanščak ( voditelj )  i  Tin Supan.

U završnoj fazi  izrađeni su dijelovi bioničke ruke na 3D printeru i složeni  su u cjelinu prema tehničkoj dokumentaciji. U osnovnoj verziji bionička ruka se sastoji od mikroračunala, baterije, i dva servo motora koji upravljaju prstima , jedan motor upravlja palcem , a drugi motor upravlja sa preostala 4 prsta. Primjenom dva motora   omogućen je osnovni prihvat i držanje nekog predmeta

Naravno osnovni cilj i zadatak ovog projekta je zainteresirati učenike za implementacijom novih tehnologija u svakodnevnom životu i povećati im  konkurentnost na tržištu rada ili studiranja.

U dogovoru sa partnerom INA d.d. bioničku ruku izlažemo na međunarodnim sajmovima mladih inovatora u Hrvatskoj i EU.

Voditelj projekta: Stevče Arsoski

Suradnik za 3D print: Denis Posilović