Provjera predznanja engleskog jezika:  30. lipnja 2022. u 10,00 sati

Provjera predznanja njemačkog jezika:  30. lipnja 2022. u 10,00 sati

NAPOMENA: Provjeri predznanja stranog jezika trebaju pristupiti samo oni učenici koji žele odabrati učenje stranog jezika (engleskog ili njemačkog) koji nisu učili najmanje 4 godine u osnovnoj školi.