Prigovor na ocjenjivanje ispita državne mature u ljetnom roku 2019./2020

Od 13. srpnja od 12:01 sati do 15. srpnja u 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prigovora učenika na ocjenjivanje ispita državne mature u ljetnom roku 2019./2020.. Zbog situacije s Covid 19 prigovore ćemo odraditi online. Obrazac prigovora je objavljen u Microsoft Teamsu pod kanalom Državna matura. Obrazac je u word formatu pa ga možete bez problema popuniti elektroničkim putem. Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak. Ukoliko imate prigovor na ocjenjivanje popunite obrazac i pošaljite ga na mail ispitnog koordinatora:  franjo.barisic1@skole.hr.