Popis polaznika

Poštovani kandidati, u prilogu se nalazi popis prvih 15 kandidata, sa rang liste koja je formirana nakon vaših intervjua. Molimo kandidate koji nisu na ovom popisu da ne gube nadu, jer u slučaju odustajanja nekog od kandidata sa popisa, mogu biti pozvani.

Kandidati sa popisa obavezni su poslati popunjenu izjavu o prihvaćanju uvjeta pilot projekta, i to najkasnije do 6. svibnja 2014. , 12.00 sati na kontakt adresu.

Kandidata koji do navedenog roka ne pošalje popunjenu izjavu brišemo sa popisa. Obrazac izjave preuzmite na svoje računalo i popunite u Adobe reader-u ili nekom drugom pregledniku pdf dokumenata.

Nastava počinje u periodu od 12.5 do 15.5., a točan datum i vrijeme objavit ćemo na stranicama.

Molimo da za komunikaciju koristite e-mail kompetenca@ss-tehnicka-sk.skole.hr

Priloženi dokumenti: