UČENIČKI SERVIS

O B A V I J E S T

UČENICIMA, RODITELJIMA I POSLODAVCIMA

Tehnička škola Sisak kao ovlašteni posrednik temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva KLASA: UP/I-102-02/11-02/07, URBROJ: 526-08-02-03/4-11-4 od 24. listopada 2011. godine obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Svake školske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta propisuje trajanje odmora učenika.

Praznici u šk. god. 2021./22. traju od 02. – 03. studenoga 2021.g., 23. prosinca 2021.g. – 07. siječnja 2022.g., 21.  – 25. veljače 2022.g., 14. – 22. travnja 2022.g., i ljetni praznici počinju 23. lipnja 2022. g. osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, popravni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Tehnička škola Sisak posreduje pri zapošljavanju svojih redovnih učenika i redovnih učenika drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji (Tehnička škola Sisak ima sklopljene pisane sporazume sa svim srednjim školama u Sisačko-moslavačkoj županiji).

Poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika Tehnička škola Sisak obavlja u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (NN 28/2019.) 

 RADNO VRIJEME – UČLANJENJE:

– Ured ravnatelja, tajništvo

– informacije na: telefon: 044/537-219

– e-mail: ucenicki.servis.sisak@gmail.com

Zbog COVID-19, prijave i izdavanje ugovora Učeničkog servisa Tehničke škole Sisak vršiti će se ONLINE – svu potrebnu dokumentaciju i slike skenirati i poslati na  –ucenicki.servis.sisak@gmail.com .

PRILIKOM UČLANJENJA POTREBNO JE PRILOŽITI:

ZA MALODOBNOG UČENIKA

 • potvrdu o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove
 • slika za dokumente
 • PRESLIKU  DOKUMENTA KOJI SADRŽI OIB UČENIKA
 • popunjenu UPISNICU s općim podacima o učeniku,
 • presliku osobne iskaznice roditelja (onog koji potpisuje suglasnost i izjavu)
 • POTVRDU banke ili UGOVOR o otvorenom žiro računu na ime učenika/ce u banci po izboru  (žiro račun nije neophodan prilikom učlanjenja, ali ga je potrebno dostaviti nakon završetka rada radi isplate, ne može se koristiti žiro račun roditelja, tekući račun i ostale kartice)
 • potvrdu o prebivalištu (izdaje ju MUP)
 • SUGLASNOST roditelja za rad maloljetnog učenika s priloženom osobnom iskaznicom jednog roditelja.

 ZA PUNOLJETNOG UČENIKA

 • potvrdu o statusu redovitog učenika srednjoškolske ustanove
 • slika za dokumente
 • PRESLIKU  DOKUMENTA KOJI SADRŽI OIB UČENIKA
 • popunjenu UPISNICU s općim podacima o učeniku
 • POTVRDU banke ili UGOVOR o otvorenom žiro računa na ime učenika u banci po izboru  (žiro račun nije neophodan prilikom učlanjenja, ali ga je potrebno dostaviti nakon završetka rada radi isplate, ne može se koristiti žiro račun roditelja, tekući račun i ostale kartice)
 • potvrdu o prebivalištu

PODIZANJE UGOVORA

Tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika, tj. za vrijeme kada je dozvoljen rad redovnih učenika srednjih škola.  

 •        SUGLASNOST za rad malodobnog učenika roditelj dostavlja skeniranu s osobnom iskaznicom na mail 

 ISPLATA UČENIČKIH ZARADA

 Obavlja se preko žiro računa učenika nakon uplate poslodavca.

 POPIS ŠKOLA KOJE SU POTPISALE SPORAZUM SA UČENIČKIM SERVISOM TEHNIČKE ŠKOLE SISAK:

Gimnazija Sisak

Srednja škola Viktorovac Sisak

Industrijsko-obrtnička škola Sisak

Strukovna škola Sisak

Ekonomska škola Sisak

Tehnička škola Kutina

Srednja škola Tina Ujevića Kutina

Srednja škola Petrinja

Srednja škola Glina

Srednja škola Topusko

Srednja škola Ivana Trnskog Hrvatska Kostajnica

Srednja škola Novska

Glazbena škola Fran Lhotka Sisak