Za rad učenika preko učeničkog servisa ne trebate e-račun jer nije riječ o usluzi koja podliježe Zakonu o javnoj nabavi te, slijedom toga, niti Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Link gdje možete pronaći dodatna objašnjenja o predmetnom Zakonu:

 https://www.mingo.hr/page/odgovori-i-informacije-vezano-uz-obvezu-izdavanja-eracuna-u-javnoj-nabavi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTASlužba za digitalno gospodarstvo
Sektor za trgovinu i tržište
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Elektronička pošta:
 e-poslovanje@mingo.hr
Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb www.mingo.hr