Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi za učenike koji nisu imali dopunski rad održati će se u petak, 10. srpnja 2020. prema sljedećem rasporedu:

1.a – 8,00
1.b – 8,10
1.c – 8,20
1.d – 8,30
1.e – 8,40
1.f – 8,50
2.a – 9,00
2,b – 9,10
2.c – 9,20
2.d – 9,30
2..e – 9,40
3.a – 10,00
3.b – 10,10
3.c – 10,20
3.d – 10,30