Podjela potvrda sa državne mature

Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature bit će u

petak 23. srpnja 2021. godine od 9,00 do 12,00 sati.