OBRANA ZAVRŠNOG RADA U ZIMSKOM ROKU OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Obrana završnog rada u zimskom roku obrane završnog rada održate će se

3. veljače 2021. godine u 14,45 sati 

u Tehničkoj školi Sisak.
Prosedbeni odbor Tehničke škole Sisak