Obrana završnog rada u zimskom roku 2021./2022.

Obrana završnog rada u zimskom roku šk.god. 2021./2022. je 1. veljače 2022. u 9,00 sati za sve kandidate.