OBRANA ZAVRŠNOG RADA – ljetni rok obrane završnog rada školske godine 2020./2021.

Obrana završnog rada u ljetnom roku obrane završnog rada školske godine 2020./2021. održat će se od 28. – 31. svibnja 2021. godine prema priloženom rasporedu.

Puno uspjeha svim učenicima koji pristupaju obrani završnog rada u ljetnom roku obrane završnog rada.

 

Davor Malović, ravnatelj

predsjednik Školskog Prosudbenog odbora