školskoj godini 2020./2021. Tehnička škola Sisak upisivati će učenike u sljedeća zanimanja:

1. Strojarski računalni tehničar – 20 učenika

– predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika, kemija, tehnička kultura

2. Tehničar za mehatroniku – 20 učenika

– predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura, kemija

3. Tehničar za elektroniku – 20 učenika

– predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura, kemija

4. Tehničar za računalstvo – 24 učenika

– predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika,tehnička kultura, kemija

5. Ekološki tehničar – 20 učenika

– predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, kemija, biologija i geografija

6. Tehničar za razvoj videoigara – 24 učenika

– predmeti značajni za upis: hrvatski jezik, 1. strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura, likovna kultura 

Detaljne informacije o školi i našim aktivnostima možete pronaći na sljedećem linku: https://www.srednja.hr/skole/tehnicka-skola-sisak/

Bitne informacije o upisima možete pronaći na sljedećoj poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html

 U slučaju bilo kakvih pitanja slobosno nam se obratite na broj 044/537-335 ili mail ivana.smint@skole.hr, pedagoginja Ivana Šmint Veli