NASTAVA PO MODELU C DO KRAJA POLUGODIŠTA

Poštovani roditelji i učenici,

obavještavamo vas da će se nastava Tehničke škole Sisak do kraja polugodišta (23.12.2020.) održavati prema modelu C, odnosno na daljinu.

Sve informacije vezane za organizaciju nastave u sljedećem polugodištu biti će objavljene na web stranici Tehničke škole Sisak.